Dr. Kovács Ilona

Dr. Kovács Ilona (Budapest, 1960. július 3.-) Akadémiai díjas pszichológus, látáskutató, egyetemi tanár, az MTA doktora, egykori válogatott kosárlabdázó.

 

Élete, munkássága

Tanulmányai, munkahelyei

Középfokú tanulmányait a budapesti Kaffka Margit Gimnázium (jelenleg Szent Margit Gimnázium) kémia tagozatán végezte, de nagyon érdekelte a biológia – akkoriban biológusként, agykutatóként képzelte el magát. Végül az ELTE pszichológia szakára jelentkezett, ahol természettudományi megalapozottságú pszichológusképzésben részesült és tanárai voltak többek között Szentágothai János, Kardos Lajos, Barkóczi Ilona és Pléh Csaba, akit mesterének is tekint. Kezdettől fogva az érdekelte, hogyan dolgozza fel az agy a vizuális információt. „Már akkor is kutató szerettem volna lenni, s amikor láttam, hogy a többiek inkább klinikai pszichológusnak készülnek, az egyik nyáron elmentem a “Lipót”-ra dolgozni, hogy megnézzem, milyen a klinikai pszichológia közelről. Nagyon nagy élmény volt a kórházi munka, mégis a kutatás mellett döntöttem.”  1983-ban szerezte meg az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen a pszichológus diplomát, majd ettől kezdve 1989-ig ugyanitt az Általános Pszichológia tanszék tanársegédje volt. Közben 1988-ban megkapta az egyetemi doktori címet. Nem sokkal a doktorálás után az Egyesült Állomokba, a Rutgers Egyetemre került,  Julesz Béla világhírű látáskutató csoportjába. 2003-ig a Rutgers Egyetem (USA) Látáskutató Laboratóriumában és Pszichológia Tanszékén dolgozott. 2003-tól 2006-ig  egyetemi docens a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd 2006 és 2011 között az MTA-BME Kognitív Tudományi Kutatócsoport vezetője és 2006-tól 2012-ig   a BME Pszichológia doktori iskolájának vezetője. Emellett 2004 és 2006 között a BME Kognitív Tudományi tanszékékének megbízott tanszékvezetője, majd 2006-tól 2009-ig ugyanitt tanszékvezető. 2006-tól 2012-ig tevékenykedett egyetemi tanárként a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 2011 és 2012   között a BME TTK nemzetközi és tudományos dékánhelyettese lett, míg végül 2013-ban a BME-t is jelentősen sújtó felsőoktatási forráskivonások és a nem megfelelő anyagi támogatás miatt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre került, ahol egy új tanszéket formálva és Fejlődés-idegtudományi Kutatócsoportot alapítva kapcsolódhattak be a Pszichológia Intézet életébe. 2013- tól tehát a  PPKE BTK Fejlődés- Idegtudományi Laboratóriumának és PPKE BTK Általános Pszichológia tanszékének vezetője, majd 2014-től a  PPKE BTK Pszichológiai Kutatólaboratórium vezetője.

Oktatásszervezési tevékenység

 • BME Pszichológia MA / Kognitív Pszichológia szakirány akkreditációja és szakirányfelelőssége
 • BME Kognitív tanulmányok/Cognitive studies MA akkreditációja és szakfelelőssége
 • BME Pszichológia Doktori Iskola akkreditációja és vezetése

Oktatási tapasztalatok

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 1983 és 1989 között oktatott tárgyai:

 • Pszichológiatörténet
 • Memória és Figyelem
 • Mentális képzelet
 • Látás és pszichofizika

Ugyanitt 1995-ben Percepció és modularitást, míg 1996-ban Percepciót tanít.

A Szegedi Tudományegyetemen  Perception and Action címmel tartott kurzust 2000-ben.

Oktatási tevékenysége a Rutgers Egyetemen:

 • Sensation and Perception, undergraduate level, 1996, 1998, 1999, 2000
 • Sensation and Perception Lab., undergraduate level, 1996, 1998, 1999, 2000
 • Visual Perception, graduate level, 1998, 1999
 • Advanced Seminar in Perception, graduate level, 2001
 • What is Conitive Science?, undergraduate level, 1998, 1999, 2000
 • Proseminar in Cognitive Science, graduate level, 1998, 1999, 2000

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2004 és 2012 között a következő tárgyakat oktatta:

 • Általános pszichológia, BA
 • Percepció és tanulás, MA
 • Bevezetés a kognitív tudományba, MA
 • Fejlődéspszichológia, MA
 • Kognitív zavarok neurogenetikus háttéren, PhD
 • A kísérleti pszichológia módszertana, PhD
 • Percepció, PhD
 • Agykérgi plaszticitás, PhD

2013-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Kognitív pszichológia mesterkurzus tart.

Külföldi szakmai tapasztalatok, együttműködések

 • Rutgers University, Laboratory of Vision Research, Center for Cognitive Science, Department of Psychology, 1990-2004.
 • Invited Fellow, Collegium Budapest / Institute for Advanced StudyInvited Fellow, Collegium Budapest / Institute for Advanced StudyCollegium Budapest, 2001-2002Kutató,
 • Meghívott oktató, „Visual Neuroscience: From Spikes to Awareness, FENS-IBRO Summer School”-ban (Rauischholzhausen, Németország, 2010, 2012, 2014).
 • Alapító, “Middle European interdisciplinary Master Programme in Cognitive Science”
 • Konzulens, CNTRACS1/5-Cognitive Neuroscience Task Reliability & Clinical Applications Consortium, USA, 2009-2011 (Washington U. St Luis, USA)
 • Research in Paris, Laboratoire Psychologie de la Perception (UMR 8158 CNRS) 2012

Kutatói területei, kutatói érdeklődése

Jelenlegi kutatói érdeklődése: a készségtanulás és az agykérgi plaszticitás emberre jellemző formái; a perceptuális és kognitív fejlődés zavarai; az alapkutatás módszertanának klinikai gyakorlatba való átültetése. Jövőbeli kutatási tervei között szerepel a serdülőkori hormonfüggő agykérgi változások vizsgálata, illetve a tanulás és az alvás kapcsolatának vizsgálata kamaszkorban és idősebb korban.

 • Alapkutatás a megismerés pszichológiája és neurobiológiája területén.

A látás agykérgi mechanizmusainak feltárása pszichofizikai és elektrofiziológiai módszerekkel.

Sztereopszis és agykérgi binokularitás.

A tárgy- és formalátás agykérgi mechanizmusai, és azok modellezése.

A biológiai mozgásérzékelés alapvető mechanizmusai.

A vizuális kétértelműségek érzékelésének agykérgi mechanizmusai.

 • A készségtanulás és az agykérgi plaszticitás emberre jellemző formái.

A tanulás és az alvás összefüggései.

A vizuális és motoros készségtanulás agykérgi mechanizmusai.

A perceptuális és motoros tanulás fejlődése.

A koraszülöttek látási fejlődése.

 • A perceptuális és kognitív fejlődés zavarai.

A sztereopszis zavarai és az amblyopia agykérgi háttere.

Vizuális integrációs zavarok Williams szindrómában, dyslexiában, schizophreniában.

Perceptuális stílusok anorexia nervosában.

Az alvás és a kognitív fejlődés együttes zavarai.

 • Transzlációs kutatás: az alapkutatás módszertanának átültetése klinikai gyakorlatba; szűrővizsgálatok kidolgozása

Képzettségek, fokozatok, címek

 • Pszichológus diploma,  ELTE,1983
 • Egyetemi doktor, Pszichológia,  ELTE, 1988
 • CSc, Pszichológia, MTA, 1997
 • Habil., Pszichológia, Pécsi Egyetem, 2003
 • DSc, Pszichológia, MTA, 2004
 • választott tag, Academia Europaea, 2009

Publikációs tevékenység

 • Saját közlemények száma:144
 • Idézetek száma:2 227
 • Független idézetek száma:1 898
 • Függő idézetek száma:329
 • Összegzett impakt faktor: 176,691

Publikációs lista: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?nwi=1&inited=1&co_on=&ty_on=1&la_on=&LanguageID=&abs_on=&sp_on=&st_on=&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&Scientific=1&Independent=&top10=&lang=0&location=mtmt&debug=&stn=1&AuthorID=10000270&DocumentID=&tipus=&besorolas=&jelleg=1&pr_on=

Díjak

 • 1990: Soros Foundation Research Award1980 Jó tanuló, jó sportoló díj
 • 1991: Fight for Sight Research Division of the National Society to Prevent Blindness Research Award, USA
 • 2005: Charles Simonyi kutatói ösztöndíj
 • 2006: Akadémiai Díj
 • 2006: BME GTK kutatói díj
 • 2009: Academia Europaea választott tagja

Tudományos közéleti tagságok, elnökségek

 • 2003-2007   OTKA Társadalomtudományi Kollégium tagja
 • 2004-            BME Pszichológia Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság tagja
 • 2004              Magyar Kognitív Tudományi Társaság elnöke
 • 2004-2012   BME Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság tagja
 • 2004-2012   BME Pszichológia Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság elnöke
 • 2005-            Editorial Board member, Vision Research, Elsevier Journals
 • 2007-2010   OTKA Idegtudományi zsűri tagja
 • 2009-2011   MTA II. Osztály Pszichológiai Bizottságának elnöke
 • 2011-2012    BME TTK Tudományos Bizottságának elnöke
 • 2011-2012    BME Tudományos Bizottságának tagja
 • 2012-            MAB Pedagógia Pszichológia Szakbizottság tagja
 • 2013-            ERC SH4 panel member
 • 2013-            PPKE BTK Kari Tanács tagja
 • 2013-            PPKE BTK Tudományos Bizottság tagja

Tudományon kívüli érdeklődés és eredmények

1975 és 1980 között 110-szeres nemzeti válogatatott kosárlabdázó volt, az 1980-as olimpiai játékokon pedig negyedik helyezést ért el csapatával. Mindig is vonzották a vizuális művészetek, nagyon szeret fotózni, műveit több helyen kiállították már:

 • NY Arts Biennial’97, NYU and Eight Floor Gallery, 473 Broadway, NY, NY, 1997
 • Tisza 2000, Votisky Galléria, Tiszakürt, 2000.
 • Salon 2000, The first show of the New Millenium, Limner Gallery, NY, NY.
 • Látványos Tudomány 2006, Budapest  (Novartis & Daily Telegraph), kategória győztes.

Szeret a kínai eredetű táblás játékkal, a góval játszani. 2001 óta pedig csellózik is.

Források

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.