Hidas György

 

hidas_gyorgyHidas György (Budapest, 1925. november 15. – 2012. július 27.) magyar pszichiáter, kiképző pszichoanalitikus. Gyógyító tevékenységén kívül szervezőtehetségével jelentős mértékben hozzájárult a magyarországi pszichoanalízis és pszichoterápia elterjedéséhez, fejlődéséhez. Raffai Jenővel az anya-magzat kapcsolatanalízis módszerének kidolgozója.

 Életpálya

Gyermekkor, család

Hidas György 1925. november 15-én született polgári zsidó család egyetlen gyermekeként. Generációk öröksége a család tulajdonában lévő „ Hennenfeld Jégszekrénygyár RT.” volt, melyet a német megszállás és a kommunista rezsim fokozatosan, teljesen ellehetetlenített.

Hidas György édesapja művelt, vallásos középpolgár volt, később a holokauszt áldozata. Hidas György bevallása szerint boldog, kiegyensúlyozott gyermekkora volt.

Tanulmányok, karrier

Hidas György 1935-ben a Werbőczy Gimnáziumban kezdte meg középiskolai tanulmányit. Az I. világháborút követően Magyarországon is felhangot kaptak a szélsőséges irányzatok és akkori politikai rendszer diszkriminálta a zsidó származásúakat.

Hidas György emlékei szerint, ekkor megélte a kirekesztettség érzését, kizárták a tánciskolából, cserkészcsapatból az iskolában.

1934-ben érettségizett és ezután szülei kívánsága szerint mérnöknek jelentkezett a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahová azonban a „numerus clausus” miatt nem kerülhetett be. A család kívánsága szerint segédműszerészként folytatta tanulmányait. A család nagy reményeket fűzött az ifjúhoz, átveheti majd a gyár vezetését.

Hidas György nem érdeklődött a műszaki szakma iránt, a filozófia az irodalom és a pszichoanalízis foglalkoztatta.

1944. júniusában munkaszolgálatra hívták Szolnokra, ahol vasúti sínek építkezésén dolgozott. Szeptemberben édesapja kapcsolatai révén felmentették a további munkaszolgálat alól. Nem sokkal később nagybátyja barátnője bújtatta Csepelen, majd 1944. december 6-án felszabadultak az üldözés, elnyomás alól.

1945-ben a háború befejezése után Hidas György az Orvostudományi Egyetemen kezdte meg tanulmányit. Az egyetemen Szent-Györgyi Albert, Beznák Aladár, Hermann Imre, Gartner Pál előadásait hallgathatta.

1950-ben fejezte be egyetemi tanulmányait, ekkor kapott orvosi diplomát. Pszichiátrai szakvizsgát 1954-ben tett. Pszichoterápiás szakvizsgáját 1992-ben teljesítette. 1975-től kiképző pszichoanalitikus.

János Kórházban belgyógyászaton dolgozott segédorvosként 1950-től, majd átkerült a mentálhigiénés osztályra.

Terápiás csoportokat szervezett, 1959-ben elkezdett felnőtt neurotikusokkal foglalkozni.

1963-ban elsők közözött tartott szakembereknek foglalkozásokat, amelyet napjainkban sajátélmény csoportoknak neveznénk.

1968-1976-ig Fővárosi Pszichoterápiás Módszertan Központ osztályvezető főorvosa.

1979-1994-ig Országos Rehabilitációs Intézet Tündérhegyi részlegében orvosi és pszichoterápiás osztályvezető.

1994-ben nyugdíjba vonul.

Tudományos munkássága

Visszatekintve életemre, komolyan van az a korai választásom, hogy pszichoanalitikus szerettem volna lenni.

Hidas György sokoldalú szakmai tevékenységével hozzájárult a pszichoterápia ismételt felvirágozatásához Magyarországon. A jeles pszichiáter kiváló szervezőképességgel és összefogó erővel irányított.

Amikor szakmai munkásságát elkezdte 1950-ben a pszichoanalízis a politikai helyzet miatt már nem létezhetett olyan erővel Magyarországon.

Magyar Pszichoanalitikus Egyesület

Ferenczi Sándor vezetésének és szervezésének köszönhetően 1913-tól kezdve Budapest pszichoanalitikus fellegvárrá vált, ma Budapesti Iskolának nevezzük Ferenczi Sándor nyomán elindult kezdeményezést. Tagjai voltak és nagy hatással volt többek között a következő jeles analitikuskora a Budapesti Iskola : Hollós István, Lévy Lajos, Radó Sándor, Melanie Klein, Róheim Géza, Hermann Imre, Pfeifer Zsigmond és Révész Erzsébet, Margaret Mahler, Bálint Alice, Bálint Mihály, Franz Alexander, Hárnik Jenő.

Ignotus Hugó révén a Nyugatos írókra is találkozhattak a pszichoanalízissel, megismerhették Freud munkásságát.

A fennálló, váltakozó szélsőséges politikai rendszerek ellehetetlenítették az analitikusok tevékenységét, többen elmenekülni kényszerültek és 1949-ben a társaság feloszlott.

Hidas György Hajdú Lilihez járt analízisre ám halála után Rajka Tiborhoz, aki elvitte Hermann Imre pszichoanalitikus összejöveteleire.

1965-ben a Magyarországon maradt pszichoanalitikusok fiatalabb generációk felé nyitottak.

1969-ben Hermann Imre 80 születésnapja alkalmából rendezvény keretében a nyilvánosság elé álltak a magyar pszichoanalitikusok. Már 1968-ban megindultak a tárgyalások a Nemzetközi Pszichoanalitikus Társasággal Magyarország bevonásáról. Hidas György szorgalmazta IPA-val való együttműködést és tagja volt az 5 főből álló „study groupnak”, kiképző analitikus lett.

Pszichoterápiás Hétvégék

A Pszichoterápiás Hétvégék ötletalapja, hogy a pszichoterápia ne csak Budapesten legyen ismert, hanem vidéken is. Günter Ammon konferenciája inspiráló volt Buda Bélára és Hidas Györgyre. 1974-ben Hidas György előterjesztette ötletét a Pszichoterápiás Hétvége szakmai programmal kapcsolatban. 1974-1986-ig került megrendezésre az ország különböző pontjain a Pszichoterápiás Hétvége.

Ferenczi Sándor Egyesület

Hidas György nevéhez kapcsolódik Ferenczi Sándor Egyesület létrehozása. 1988. szept. 12.-én alakult az egyesület, melynek célja pszichoanalízis és társadalom, kultúra kapcsolata és történeti leírása. Számos nemzetközi konferencia szervezése kapcsolódik az egyesülethez. Saját folyóiratuk 1990 óta a Thalassa.

Anya-magzat kapcsolatanalízis

Prenatális területen is jelentős kutatási eredmények kapcsolódnak Hidas György nevéhez. Raffai Jenővel anya-magzat kapcsolatanalízist dolgozták ki 1990-től.

A magzatnak van lelki tevékenysége és a terapeuták segítenek az anyukának ezt a lelki tevékenyésget elérhetővé tenni.

Sok pszichés betegség méhen belüli traumákra vezethető vissza, megelőzés kiváló megoldás lehetne. Gondolatátvitel lehetséges az anyuka és a magzata között. A kapcsolatanalízis lényege, hogy az analitikusok a mamát megtanítják a magzattal való kommunikációra, megerősítik anyai szerepükben. A vizsgálati eredmények szerint az anya-magzat kapcsolatanalízisben részt vett gyerekek a világra nyitottabbak, érdeklődőbbek és az emberi kapcsolataik gazdagabbak.

Díjak, elismerések (válogatás)

 •  Ferenczi Emlékérem (2001)
 • Oláh Gusztáv Emlékérem (2009)

Publikációk (válogatás):

 •  Hidas, Gy. (1974). Pszichoterápia és a csoportfolyamat. Magyar Pszichológiai Szemle, 2, 189-193.
 •  Hidas, Gy. (1975).A Pszichoterápiás Hétvég módszertani kérdései. Magyar pszichológiai szemle, 32 (6), 628-634.
 •  Hidas, Gy. (1989). Pszichoterápiás Hétvége: 1974-1986. Magyar Pszichológiai Szemle, 29 (4), 387-402.
 •  Hidas, Gy. (1990). Ferenczi, pszichoanalízis, társadalom. Thalassa, 1 (1), 5-12.
 • Hidas, Gy. (1991). Az első Erdélyi Pszichoterápiás Hétvég. Thalassa, 2 (1), 120.
 • Hidas, Gy. (1993). Élni a pszichoanalízist : A Freud-Ferenczi levelezés. Thalassa, 4 (1), 197-201.
 •  Hidas, Gy. (1997). Önéletrajz. Pszichológia, 1 (17), 90-111.
 •  Hidas, Gy. (1999). Kommunikációs utak az anya-magzat kapcsolatanalízisben. Kézirat.
 •  Hidas, Gy. (1974). Pszichoterápia és a csoportfolyamat. Magyar Pszichológiai Szemle, 31 (2), 189-193.
 •  Hidas, Gy. (1991). Sándor Ferenczi. Das klinische Tagebuch von 1932. Thalassa, 2 (1), 105-109. old.
 • Hidas, Gy., Buda, B. (1967). A csoportpszichoterápiás folyamat vizsgálata az interperszonális kommunikációs elmélet szempontjai szerint. Elméleti és módszertani alapok. Az első vizsgálat eredményei és következtetései. Magyar Pszichológiai Szemle, 24 (4), 537-551.
 •  Hidas, Gy., Mészáros, J. (1991). A II. Kelet-Európai Szeminárium. Thalassa, 2 (1), 121.
 •  Hidas, Gy., Raffai, J., Vollner, J. (2013). Lelki köldökzsinór. Beszélgetek a kisbabámmal. Budapest: Helikon Könyvkiadó.

Források

 • Harmatta, J. (2006). A Pszichoterápiás Hétvégek (1974-1986) története és hatása 1. rész Pszichoterápia, 15. (1).
 • Harmatta, J., Szőnyi, G. (2012). Hidas György szerepe a jelenkori hazai pszichoanalízisben és pszichoterápiában. Pszichoterápia, 21 (5).
 • Hidas, Gy. (1997). Önarckép. Pszichológia 17 (1) 90-111.
 • Hidas, Gy., Raffai, J., Vollner, J. (2013). Lelki köldökzsinór. Beszélgetek a kisbabámmal. Budapest: Helikon Könyvkiadó.
 • http://imago.mtapi.hu/a_folyoirat/Hidas_Gyorgy_emlekere.html#1
 • http://www.ferenczisandor.hu/
 • http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/
 • http://www.psychoanalysis.hu/rolunk/az_egyesulet_bemutatasa
 • http://www.psychoanalytikerinnen.de/ungarn_geschichte.html
 • http://www.psychoanalytikerinnen.de/ungarn_geschichte.html
 • https://www.youtube.com/watch?v=urZXzX1oFuk
 • Zánkay, A. (1989). Pszichoterápiás Hétvég 1974-1986. Beszélgetés Hidas Györggyel. Magyar Pszichológiai Szemle, 45 (4), 387-402.

Jegyzetek

 1. Lásd: Hidas Gy. (1997). Önarckép. Pszichológia, 17 (1), 90-111.
 2. http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/
 3. Hidas Gy. (1997). Önarckép. Pszichológia 17 (1), 90. old.
 4. Harmatta, J., Szőnyi, G. (2012). Hidas György szerepe a jelenkori hazai pszichoanalízisben és pszichoterápiában. Pszichoterápia, 21 (5).
 5. http://www.psychoanalytikerinnen.de/ungarn_geschichte.html
 6. http://www.psychoanalysis.hu/rolunk/az_egyesulet_bemutatasa
 7. Zánkay, A. (1989). Pszichoterápiás Hétvég 1974-1986. Beszélgetés Hidas Györggyel. Magyar Pszichológiai Szemle, 45 (4), 387-402.
 8. Harmatta, J. (2006). A Pszichoterápiás Hétvégek (1974-1986) története és hatása 1. rész Pszichoterápia, 15. (1).
 9. http://www.ferenczisandor.hu/
 10. Hidas, Gy., Raffai, J., Vollner, J. (2013). Lelki köldökzsinór. Beszélgetek a kisbabámmal. Budapest: Helikon Könyvkiadó.
 11. https://www.youtube.com/watch?v=urZXzX1oFuk Riport

További információk

http://www.bindungsanalyse.de/

http://de.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgy_Hidas

http://www.mtapi.hu/thalassa/a_folyoirat/Hidas_Gyorgy_emlekere.html

Kép forrása: http://blogs.newschool.edu/sandor-ferenczi-center/2012/10/eulogy-for-gyorgy-hidas-by-judit-meszaros/